Leczenie krótkowzroczności u dzieci. Korekta wzroku

Jak działa wzrok (fizjologia widzenia). Oko składa się z bardzo wielu struktur, przez co uważane jest za najbardziej skomplikowany i złożony organ ludzki. Oko można porównać do aparatu fotograficznego. Światło przenika przez różne jego części, aby ostatecznie utworzyć obraz, który powinien być wyraźny, o ile oko działa sprawnie.

Do części oka zaliczamy:

Rogówka zakrzywia docierające do źrenicy światło. Tęczówka otaczająca źrenicę reguluje ilość światła. Następnie, za źrenicą, soczewka dodatkowo zakrzywia światło na tylnej części oka. Siatkówka, czyli cienka warstwa znajdująca się na tylnej części oka, składa się z milionów receptorów i nerwów. Wykrywają one widoczny obraz, a następnie poprzez receptory i nerwy, wysyłają informację do nerwu wzrokowego. Ten przekazuje informacje do mózgu. Na koniec, mózg łączy obraz z obu oczu w jeden, trójwymiarowy obraz.

Co to jest krótkowzroczność

Jeśli oko działa prawidłowo, promienie słoneczne padające na siatkówkę, są skupione w jednym punkcie. Jeśli, z jakiegoś powodu, skupiają się one przed siatkówką, to mamy do czynienia z tak zwaną krótkowzrocznością. Jest to jedna z najczęściej występujących wad wzroku. Osoby dotknięte tą przypadłością, wyraźnie widzą tylko przedmioty położone blisko siebie. Im wada głębsza, tym przedmioty muszą się znaleźć bliżej oczu, aby były widziane wyraźnie.

Wyróżnia się krótkowzroczność:

Ze względu na wielkość wady, możemy wyróżnić trzy krótkowzroczności:

Czynniki zagrożeń dla rozwoju krótkowzroczności

Wpływ na rozwój krótkowzroczności mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Jeśli wada ta dotyczy obojga rodziców, to wystąpienie jej u dziecka jest zwiększone. Ostatnie badania wskazują, że czynniki środowiskowe mają większe znaczenie. Długotrwałe wpatrywanie się w punkt położony blisko oka jest czynnikiem ryzyka rozwoju krótkowzroczności. Przykładem takiego wpatrywania się jest: praca przy komputerze, pisanie i czytanie. Co ciekawe, istotne jest również miejsce zamieszkania. Krótkowzroczność częściej dotyka mieszkańców miast.

Jak rozpoznać krótkowzroczność u dzieci

Osoby krótkowzroczne, nie widzą wyraźnie przedmiotów odległych. W przypadku dorosłych może to utrudniać np. prowadzenie samochodu. W przypadku dzieci można to objawiać się problemami z uprawianiem sportu czy rozpoznawaniem oddalonych obiektów.

Sygnałem ostrzegawczym dla rodzica będzie zbyt bliskie siadanie dziecka przed ekranem telewizora lub komputera, mrużenie oczu podczas wykonywania różnych czynności, problemy z koncentracją, bóle głowy. Rodzica powinno zaniepokoić, jeśli dziecko bardziej zwraca uwagę na głos znajomej osoby niż jej wygląd. U dzieci, proces rozwoju krótkowzroczności może postępować bardzo szybko, dlatego nie należy lekceważyć żadnych sygnałów.

Specyfika leczenia krótkowzroczności u dzieci

Aby spowolnić proces choroby, zaleca się zakraplanie oczu niskostężeniową atropiną. Coraz bardziej popularną metodą spowolnienia choroby jest wykorzystanie okularów ze specjalnymi soczewkami. W celu korekcji wady należy sprawić, aby promienie świetlne skupiały się w odpowiednim miejscu, czyli na siatkówce. Umożliwia to zastosowanie szkieł rozpraszających (szkła wklęsłe).

Inną metodą jest ortokorekcja, do której wykorzystuje się twarde soczewki kontaktowe zakładane na całą noc. Powodują one spłaszczenie rogówki na okres całego dnia, dzięki czemu nie ma konieczności noszenia dodatkowych okularów ani soczewek. Technikę tę wykorzystuje się przy wadzie od -1 do -5 dioptrii.

Odwiedź nasze Social Media

© 2022 Optica Kraków | Najlepsze w Polsce laserowe korekcje wzroku i inne.