Choroby siatkówki i plamki (AMD)

Awesome Image

AMD (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem) to choroba, która powoduje uszkodzenie plamki żółtej i prowadzi często do nieodwracalnej utraty wzroku. Plamka znajduje się w centralnej części siatkówki (w tylnej części oka) i odpowiada za ostre widzenie. AMD dotyka najczęściej ludzi po 50 roku życia.

Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem chorób siatkówki i plamki, m.in.:

Czynniki predysponujące do AMD:

Wyróżnia się dwa typy AMD:

AMD suche (ok. 80% przypadków) to łagodniejsza postać tej wady, która początkowo nie upośledza widzenia w dużym zakresie, bywa nawet niezauważona przez pacjenta. Obecnie nie ma skutecznego leczenia tej postaci AMD – jedyną metodą jest wszczepienie soczewki-lupy przy suchym AMD, która umożliwia pacjentom czytanie bez pomocy optycznych.

AMD wysiękowe (ok. 20% przypadków) to bardziej niebezpieczna postać wady. Polega na tworzeniu się pod siatkówką, w okolicy plamki, nieprawidłowej sieci naczyń krwionośnych. Przesięk z tych naczyń powoduje obrzęk, a co za tym idzie niszczenie receptorów wzroku. Obecnie są dostępne metody powstrzymujące rozwój tej choroby. Są nimi iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF. 

Wszczepy soczewki-lupy przy suchym AMD oraz iniekcje wykonuje dr n.med. Krzysztof Ochalik.

Cennik choroby siatkówki
i AMD

Kwalifikacja do witrektomii

450 zł

Kwalifikacja do zabiegu

200 zł

Laseroterapia siatkówki

500 zł

Wszczepienie soczewki Scharioth'a

5950 zł

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE

Kwalifikacja
do zabiegu (z OCT)

400 zł

Kwalifikacja
do zabiegu (z OCT)
dr n. med. Krzysztof Ochalik

450 zł

Eylea (Bayer)

1800 zł

Lucentis (Novartis)

1800 zł

Beovu (Novartis)

2300 zł

Choroby siatkówki i plamki (AMD)

Potrzebujesz indywidualnej porady albo pomocy?

dr Mirosława Gawęda
608 658 857

Raty na wszystkie zabiegi

Odwiedź nasze Social Media

© 2022 Optica Kraków | Najlepsze w Polsce laserowe korekcje wzroku i inne.