Jaskra to choroba, w wyniku której dochodzi najczęściej do bezbolesnego, postępującego uszkodzenia nerwu wzrokowego, prowadzącego czasem do ślepoty. Jedną z najczęstszych przyczyn jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe.