W Optice posiadamy specjalistyczną aparaturę diagnostyczną
i terapeutyczną. Wykonujemy szereg badań diagnostycznych, które służą rozpoznaniu problemu i wprowadzeniu skutecznych sposobów na przywrócenie pacjentowi komfortu widzenia.