Retinopatia cukrzycowa – czym jest i jakie są jej przyczyny

Retinopatia cukrzycowa to poważne powikłanie cukrzycy, które wpływa na siatkówkę oka. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn utraty wzroku u osób z cukrzycą. Retinopatia cukrzycowa rozwija się w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych w siatkówce, które występuje w wyniku wysokich poziomów cukru we krwi przez długi okres.

Typy retinopatii cukrzycowej

Retinopatia cukrzycowa nieproliferacyjna: W tym typie retinopatii pojawiają się małe wylewy krwi z uszkodzonych naczyń, krwotoki, obrzęki i guzki na siatkówce. Może to prowadzić do zaburzeń widzenia, ale nie powoduje jeszcze znaczących zmian w strukturze naczyniowej siatkówki.

Retinopatia cukrzycowa przedproliferacyjna to stadium, w którym dochodzi do wystąpienia obrzęku i krwawień w siatkówce, co prowadzi do istotnych zaburzeń widzenia.

Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna: W tym bardziej zaawansowanym stadium retinopatii, uszkodzone naczynia w siatkówce powodują rozwijanie się nowych naczyń krwionośnych. Może to spowodować oddzielanie siatkówki i poważne zaburzenia widzenia.

Przyczyny retinopatii cukrzycowej

Uszkodzenie naczyń krwionośnych: W wyniku podwyższonego poziomu cukru we krwi dochodzi do uszkodzenia struktur naczyń krwionośnych w siatkówce oka. To uszkodzenie sprawia, że naczynia stają się bardziej przepuszczalne i podatne na ewentualne pęknięcia, co z kolei może prowadzić do występowania krwawień wewnątrz oka.

Zakrzepy i niedokrwienie: Uszkodzone naczynia krwionośne w siatkówce mogą tworzyć małe skrzepy, które zatrzymują przepływ krwi do konkretnych obszarów. W rezultacie dochodzi do niedokrwienia tkanek, co może prowadzić do obumarcia komórek siatkówki.

Obrzęk siatkówki: Zniszczone naczynia krwionośne mogą prowadzić do wycieku płynów i krwi do otaczających tkanek siatkówki. W efekcie tworzy się obrzęk, który zakłóca prawidłowe funkcjonowanie siatkówki, w tym przekazywanie sygnałów świetlnych do mózgu.

Odwarstwienie siatkówki: Uszkodzenia naczyń krwionośnych oraz zmiany w strukturze siatkówki mogą prowadzić do oddzielenia warstw siatkówki od jej podstawowej warstwy naczyniowej. Skutkuje to utratą widzenia w obszarach, które uległy odwarstwieniu.

Nowo powstałe naczynia krwionośne: W zaawansowanym stadium retinopatii cukrzycowej organizm może próbować tworzyć nowe naczynia krwionośne w siatkówce. Niestety, te nowe naczynia charakteryzują się brakiem stabilności i mogą prowadzić do krwawień oraz innych powikłań.

Jakie są objawy retinopatii cukrzycowej?

Retinopatia cukrzycowa może przebiegać przez pewien czas bezobjawowo, zwłaszcza we wczesnym stadium. Jednak w miarę postępu choroby mogą pojawić się różne objawy, które mogą wskazywać na obecność tego schorzenia. Ważne jest zrozumienie, że wczesne wykrycie retinopatii cukrzycowej i podjęcie odpowiednich działań może pomóc w zachowaniu dobrego wzroku. Objawy retinopatii cukrzycowej wzroku:

Retinopatia cukrzycowa – badania

Podstawowym badaniem jest wykonanie badania dna oka w celu oceny tarczy nerwu wzrokowego. Wyjątkowo istotne jest także przeprowadzenie analizy komórek zwojowych GCC (przydatne również w diagnostyce jaskry), które umożliwia wykrycie ewentualnych zmian niemal od razu po ich pojawieniu się, jeszcze zanim objawy kliniczne się pojawią. Ponadto, przeprowadza się badania warstw siatkówki, wykorzystuje się ultrasonografię (USG), mierzy się ciśnienie wewnątrzgałkowe (tonometria) oraz wykonuje tzw. angiografię fluoresceinową.

Pamiętaj, jeśli spostrzeżesz którekolwiek z objawów lub masz cukrzycę, istotne jest, aby jak najszybciej skonsultować się z okulistą. Regularne badania okulistyczne są kluczowe, by wcześniej wykryć ewentualne zmiany w siatkówce i podjąć odpowiednie środki w celu zachowania zdrowia oczu

Przestrzegając tych zaleceń, możemy skutecznie przygotować się do zabiegu i minimalizować ewentualne niedogodności.

Do jakich wad wzroku wykorzystuje się laserową korekcję?

Krótkowzroczności. Oko z krótkowzrocznością charakteryzuje się wydłużoną gałką oczną, wskutek czego promienie świetlne skupiają się przed siatkówką. W rezultacie tego procesu, zdolność do ostrego widzenia odległych obiektów jest ograniczona.

Nadwzroczności. Oko dalekowzroczne napotyka trudności w ostrym widzeniu przedmiotów znajdujących się w bliskiej odległości. Powód tego zjawiska leży w tym, że promienie świetlne są skupiane za siatkówką. W przypadku oka dalekowzrocznego, gałka oczna jest krótsza. Ważne jest odróżnienie dalekowzroczności od presbiopii, inaczej nazywanej dalekowzrocznością starczą, która zazwyczaj nasila się wraz z wiekiem, wynika to z naturalnego procesu utraty zdolności soczewki do akomodacji. Presbiopię również można korygować laserem.

Astygmatyzmu. Wynika on z nieregularnej krzywizny rogówki, co skutkuje skupianiem promieni świetlnych w różnych punktach i prowadzi do powstania nieostrego obrazu. Często zdarza się, że astygmatyzm towarzyszy równocześnie krótkowzroczności lub nadwzroczności.

Czy każdy może mieć wykonany zabieg laserem korygującym?

Osoby młode o niestabilnej wadzie wzroku nie powinny mieć wykonywanej laserowej korekcji wzroku. U tych osób gałka oczna nadal się rozwija, każdy dodatkowy milimetr jej wydłużenia może przyczynić się do powstania wady wzroku o sile -3.00 dioptrii. Nie jest to spowodowane technicznymi ograniczeniami, ale raczej dlatego, że po operacji może zaistnieć potrzeba ponownej korekcji wady w przyszłości, co wymagałoby kolejnej operacji.

Zbyt cienka rogówka również dyskwalifikuje z zabiegu, ze względu na brak możliwości pełnej korekcji wzroku. W takich przypadkach pozostałby wada resztkowa, co powoduje konieczność noszenia okularów przez pacjenta.

Przed podjęciem decyzji o zabiegu laserowej korekcji wzroku, zawsze zaleca się przeprowadzenie wnikliwej konsultacji z doświadczonym okulistą lub chirurgiem okulistycznym. To oni będą mogli ocenić Twoją sytuację zdrowotną oraz wybrać odpowiednią metodę, jeśli jesteś odpowiednim kandydatem do tego rodzaju procedury.

Odwiedź nasze Social Media

© 2022 Optica Kraków | Najlepsze w Polsce laserowe korekcje wzroku i inne.