Wady wzroku i metody ich korekcji:

Wady wzroku to problem, który w mniejszym lub większym stopniu dotyczy znacznej części społeczeństwa. Na ich pojawienie się wpływa wiele elementów, między innymi: uwarunkowanie genetyczne, wiek i szereg innych.
Istnieje wiele metod ich korekcji :

Najczęściej występujące wady wzroku i ich charakterystyka:
Wśród wad wzroku, które najczęściej diagnozowane są w gabinetach okulistycznych wyróżnia się:

Korekcja wady wzroku – okulary, soczewki czy metody chirurgiczne?

W zależności od wady wzroku, jej powikłań, wpływu na codzienne życie pacjenta oraz na jego preferencje, można korygować ją lub leczyć za pomocą różnorakich metod.
Do standardowych sposobów korekcji tych wad zalicza się noszenie okularów oraz szkieł kontaktowych (soczewek). Ich wadą jest tymczasowość i potrzeba wymiany w przypadku postępowania wady wzroku.
Dlatego coraz większe grono pacjentów decyduje się na bardziej trwałe metody, takie jak laserowa korekcja wzroku , refrakcyjna wymiana soczewek lub wszczepienie soczewek fakijnych-umożliwiające całkowitą eliminację wady wzroku.

Co warto wiedzieć o każdej z nich?

Chirurgiczne metody korekcji wad wzroku:

W zależności od wieku, posiadanej wady wzroku oraz innych czynników indywidualnych proponujemy metodę korekcji wzroku dostosowaną do potrzeb pacjenta. W naszej klinice wykorzystujemy następujące metody:

Laserowa korekcja wzroku

To najbardziej popularna metoda korekcji wad wzroku. Przeprowadzana jest na najbardziej zewnętrznej warstwie oka – rogówce. Zabieg polega na wymodelowaniu rogówki za pomocą lasera, aby wpadające do oka promienie świetlne, skupiały się bezpośrednio na siatkówce.
Laserowa korekcja wzroku jest wykonywana u osób, które ukończyły 18 lat i mają stabilną wadę wzroku. W niektórych przypadkach do zabiegu są kwalifikowane osoby młodsze (pełnoletnie), jeśli ich wada jest stabilna przynajmniej od roku. Badania kwalifikujące do zabiegu laserowej korekcji wzroku trwają do 2 godzin.

Zakres zabiegowy:

W ramach laserowej korekcji wyróżnia się kilka metod w zależności od wady wzroku:

Metoda usunięcia mikrosoczewki – to najnowsza metoda laserowej korekcji wady wzroku. Zabieg SMILE koryguje krótkowzroczność i astygmatyzm, a także połączenie obu tych wad refrakcji. To obecnie najbezpieczniejszy i najkrócej trwający zabieg laserowej korekcji wzroku.

FEMTOLASIK – jest najbardziej uniwersalnym typem laserowej korekcji wzroku, pozwala bowiem na zniwelowanie zarówno krótko- jak i dalekowzroczności, a także astygmatyzmu. Podczas zabiegu wykorzystywane są dwa rodzaje laserów. W pierwszym etapie zabiegu jest tworzony płatek, który po odchyleniu umożliwia dostęp do głębszych warstw rogówki. Następnie drugi laser modeluje rogówkę, korygując wadę wzroku.

Metoda korekcji starczowzroczności – jest jedną z najnowszych, najbezpieczniejszych i najbardziej skutecznych metod korekcji wzroku u osób ze starczowzrocznością. Zabieg przy pomocy tej metody polega na stworzeniu mikromonowizji. czyli planowej pełnej korekcji oka dominującego do dali, a oka podporządkowanego do bliży.

Rekonwalescencja po laserowej korekcie wad wzroku zajmuje od kilku do kilkudziesięciu dni, podczas których pacjent musi dbać o higienę oczu, unikać ciężkiego wysiłku fizycznego i stosować się do innych zaleceń lekarza podczas wizyt kontrolnych.

Soczewki fakijne

Soczewki fakijne to alternatywa dla laserowej korekcji wzroku. Niestety nie wszyscy pacjenci kwalifikują się do tego rodzaju zabiegu.
Wady wzroku uniemożliwiające laserową korekcję wzroku to przede wszystkim:

Diagnoza ta nie zamyka jednak drogi do zabiegu wszczepienia soczewek fakijnych do przedniej lub tylnej komory oka.

Implantacja soczewek fakijnych  jest rozwiązaniem adresowanym przede wszystkim do pacjentów z wysoką krótkowzrocznością, nadwzrocznością bądź astygmatyzmem. Soczewki fakijne nie korygują natomiast starczowzroczności (presbiopii) czyli utraty zdolności akomodacji oka spowodowanej stopniowym twardnieniem i zmniejszeniem elastyczności własnej soczewki związanej z jej fizjologicznym zużyciem.

Badania kwalifikujące do zabiegu obejmują:

Warto raz jeszcze podkreślić, że wszczepienie soczewek fakijnych nie wiąże się z usunięciem soczewki naturalnej.

Zabieg wszczepienia soczewek fakijnych to zabieg jednodniowy, trwa około 20-30 minut. Przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, pacjent zachowuje pełną świadomość. Polega na wykonaniu niewielkiego nacięcia rogówkowego i umieszczeniu cienkiej soczewki fakijnej w tylnej lub przedniej komorze oka.

To bezpieczna, szybka i stabilna metoda korekcji, która jest w pełni odwracalna – gdyby zaszła taka potrzeba, sztuczną soczewkę można po prostu usunąć.
Wszczepienie soczewek fakijnych uwalnia pacjenta od problemów z widzeniem raz na zawsze. Pacjent po implantacji soczewek fakijnych nie musi już nosić okularów korekcyjnych ani soczewek kontaktowych.

Soczewki fakijne

RLE (refractive lens exchange) bądź CLE (clear lens extraction) czyli refrakcyjna wymiana soczewki polega na usunięciu własnej soczewki pacjenta i zastąpieniu jej zaawansowaną technologicznie sztuczną soczewką korygującą wadę wzroku. Zabieg taki zaleca się pacjentom z silną dalekowzrocznością, starczowzrocznością i astygmatyzmem, a w niektórych przypadkach także z krótkowzrocznością. CLE (clear lens extraction), jak sama nazwa wskazuje, to zabieg wymiany niezmętniałej soczewki na sztuczną.
Jeśli operacji refrakcyjnej wymiany soczewek podda się osoba mająca kłopoty ze starczo- , krótko- lub dalekowzrocznością, zagrażająca oczom zaćma w ogóle się nie pojawi. Naturalna soczewka zostaje bowiem zastąpiona sztuczną, niepodatną na zmętnienie.

Wskazania:

Przeciwwskazania:

Podczas zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewek możliwe jest zastosowanie soczewki dobranej indywidualnie do potrzeb konkretnego pacjenta.

Typy wszczepianych soczewek:

Refrakcyjna wymiana soczewek to szybki, około 20-minutowy, nieskomplikowany zabieg. Rozpoczyna się od podania znieczulenia miejscowego w postaci kropli do oczu.
Kolejnym etapem jest wykonanie małego nacięcia na krawędzi oka. Umożliwia to rozpuszczenie i odessanie soczewki naturalnej za pomocą nowoczesnego i bardzo precyzyjnego narzędzia – fakoemulsyfikatora.
Następnie wprowadza się nową, sztuczną soczewkę, która jest optymalnie dopasowana do oka pacjenta.

Odwiedź nasze Social Media

© 2022 Optica Kraków | Najlepsze w Polsce laserowe korekcje wzroku i inne.