4 września, 2023

Zaćma wrodzona – przyczyny i sposoby leczenia

Zaćma wrodzona to rodzaj katarakty, która rozwija się u niemowląt i dzieci . Wczesna diagnoza jest kluczowa dla zdrowego rozwoju dziecka.

Zabieg usunięcia zaćmy
3 kwietnia, 2023

Zabieg usunięcia zaćmy w Optice

Wady wzroku to problem, który w mniejszym lub większym stopniu dotyczy znacznej części społeczeństwa. Na ich pojawienie się wpływa wiele elementów, między innymi: uwarunkowanie genetyczne, wiek i szereg innych.
Istnieje wiele metod ich korekcji :